هفته ی ششم خانه بهداشت1 دهیاری لکوکچ2

بنام خدا....


????هفته ی ششم لیگ

♨پایان بازی

???? *موررخ:97/01/14 سه شنبه*

*خانه بهداشت سندحمزه1دهیاری لکوکچ2*,

در بازی مهم و حساس دو تیم ،تیم دهیاری لکوکچ پیروز شد،
بازی نفسگیری بود دو تیم به سه امتیاز بازی خیلی اندیشه بودند،
در نیمه ی اول تیم دهیاری یک صفر پیروز به رختکن رفت،
و در نیمه ی دوم هم گل دوم را بثمر رساند،
بازیکنان خانه بهداشت هم یکی از گل های خورده را جبران کردند،و به زمان باقی مانده امید وار شدند ولی باز موفق نشدند و لکوکچ پیروز بازی شد،

خانه بهداشت هم همچنان حال روز بدش در لیگ ادامه دارد،
و با پنجمین شکست متوالی در قهر جدول قرار گرفته،
تیم دهیاری لکوکچ هم با برد امروز به رتبه ی چهارم جدول صعود کرد،منبع: http://pakdamansand.blogfa.com/